Το 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών έχει υλοποιήσει 5 ευρωπαϊκά προγράμματα από το 2016 έως και σήμερα. Κατά το τρέχον έτος υπάρχουν 2 προγράμματα σε εξέλιξη (παράταση 1 έτους λόγω covid-19).

Οι διαδικτυακοί τόποι των προγραμμάτων είναι:

https://ecopersonerasmus.wixsite.com/ecosite 

https://proyectoenologico.wixsite.com/greekblog

https://connectingclasses3.wixsite.com/greekblog

https://proyectoenologico.wixsite.com/enocultura

https://anodtoourheritage.wixsite.com/website