Erasmus +, THE ARCHITECTURE OF SOCIETY

Στο πρόγραμμα «Η Αρχιτεκτονική της Κοινωνίας», μαθητές διαφορετικής καταγωγής και κοινωνικής προέλευσης ερευνούν θέματα εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης και την επίδρασή της στην αστική ανάπτυξη, από ιστορική και τοπική σκοπιά. Διερευνούν τις σχετικές προκλήσεις, που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την συνεργασία για την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων από κοινού. Κατά τις διεθνείς συναντήσεις τους οι μαθητές παρουσιάζουν τα πορίσματα των επιτόπιων ερευνών τους στους συμμαθητές τους από τα υπόλοιπα σχολεία και κατανοούν καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες χώρες.

Δεδομένου ότι ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο πολυπολιτισμικός, αισθανόμαστε την ανάγκη να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για την πολυπλοκότητα της παγκοσμιοποίησης, την απαιτούμενη αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη πνεύματος ανεκτικότητας. Έτσι κατά τα διαφορετικά στάδια του προγράμματος, εξετάζουμε την ιστορική εξέλιξη των μετακινήσεων πληθυσμών και ερευνούμε τις προκλήσεις που αφορούν την ισότιμη ένταξη όλων στη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, αφηγούμαστε προσωπικές ιστορίες μεταναστών που προέρχονται από τις οικογένειες και τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών και εξετάζουμε άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Οι μαθητές κάνουν επιτόπια έρευνα για τις οργανώσεις και τους φορείς που ασχολούνται με την υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Στόχος του προγράμματος επίσης είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή πορεία των μαθητών μας, μέσα σε ένα διεπιστημονικό και διεθνές περιβάλλον, καθώς ως ενήλικες θα απευθύνονται σε μία διεθνή αγορά εργασίας. Οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν σε ομάδες αποτελούμενες από συμμαθητές τους άλλης εθνικότητας. Έτσι αναπτύσσουν ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικής εργασίας και οργανωτικές δεξιότητες. Κατά τα δύο έτη διάρκειας του προγράμματος, γίνονται συνολικά έξι ταξίδια ανταλλαγής και οι μαθητές επισκέπτονται τα συμμετέχοντα σχολεία, φιλοξενούμενοι σε οικογένειες ξένων συμμαθητών τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό της χώρας που επισκέπτονται, να καταλάβουν την αναγκαιότητα της ανεκτικότητας και του σεβασμού προς το διαφορετικό και να συνειδητοποιήσουν τα στοιχεία που ενώνουν τους Ευρωπαίους και την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργασίας. Έτσι βαθαίνουν τον προβληματισμό τους επάνω σε φλέγοντα κοινωνικά θέματα σχετικά με την ισότητα, την κοινωνική ένταξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 1. Sandnes videregående skole (Sandnes, Norway)
 2. Loreto College (Cavan, Ireland)
 3. Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks (Bergen-op-Zoom, The Netherlands)
 4. Agora Sant Cugat International School, St. Cugat des Vallès, (Barcelona, Catlunya, Spain)
  5. Colegiul de Arte “Sabin Dragoi” Arad (Arad, Romania)

6. Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ

LINK: www.erasmusarchproject.com

In this project, ‘The Architecture of Society’, students from diverse backgrounds will research migration (both international and internal) and its effect on urban development from a historical, local perspective. They will be faced with challenges that can be solved by sharing tasks & solving problems together. During the transnational visits, students will present the findings of their local research to their international peers allowing them to learn from one another and have a deeper understanding of the challenges the other societies face.

Given that our world becomes ingreasingly multicultural, we feel the need to prepare students for the complexity of globalized environment, acceptance and tolerance. So we examine the historical perspectives of migration, the challenges of integration and inclusiveness, personal stories of migrants, refugees and other target groups, field research on organisations and social services  related to integration efforts in the respective societies of the partner schools, research about urban planning in order to achieve social inclusion.

This project also aims to develop new ways of learning through cross-curricular and international project work. We aim to prepare the students and teachers for life in an increasingly globalized labour market. Students work in transnational groups to develop their communication, cooperation, teamwork and planning skills. Altogether over the 2 years of the project, there are 6 short-term student exchanges with each partner hosting once. During these exchanges, students have the opportunity to get to know each other’s culture and civilization, become aware of the importance of tolerance and respect for diversity, realize their common roots as Europeans and the importance of European Union and collaboration. Thus they enlarge their perspectives on actual social issues and become more sensitive on matters concerning human rights, equality and inclusion.

The 6 schools involved are:

 1. Sandnes videregående skole (Sandnes, Norway)
 2. Loreto College (Cavan, Ireland)
 3. Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks (Bergen-op-Zoom, The Netherlands)
 4. Agora Sant Cugat International School, St. Cugat des Vallès, (Barcelona, Catlunya, Spain)
  5. Colegiul de Arte “Sabin Dragoi” Arad (Arad, Romania)
 5. A’Τositseio Αrsakeio Lykeio Ekalis (Athens, Greece)